Tel: 0040356 453 121 - Mail: contact@cpip.ro

Rodica Pana

Rodica Pana

rodica.pana@cpip.ro
Alexandra Pana - Sara Doe

Directorul organizatie, expert in finante si contabilitate, Rodica gestioneaza proiecte co-finantate din anul 1998. S-a specializat ca formator pentru comunitatile interetnice si master trainer in metoda dialogica.