Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Agrisafety

Social Agrisafety Competence

Cadrul European privind Competenţele Cheie pentru Învăţarea de-a Lungul Vieţii, identifică şi defineşte competenţele-cheie de care cetăţenii nevoie pentru împlinirea lor personală, incluziunea socială, cetăţenia activă şi de angajare. Printre acestea se regăsesc competenţele sociale. Pentru a obţine astfel de competenţe, este esenţial a înţelege codurile de conduită și practică în diferite medii (de exemplu, la locul de muncă). Unul dintre aspectele incluse în aceste coduri de practică este sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (de prevenire a riscurilor de muncă) şi angajamentul de respectare a lor de către toți lucrătorii şi toate companiile. În ciuda progreselor realizate cu precedenta Strategie Comunitară privind Sănătatea şi Siguranţa la Locul de Muncă, al partulea studiu european asupra condiţiilor de muncă arată că riscurile profesionale nu sunt reduse în mod uniform şi agricultura este încă deosebit de periculoasă. Strategia Comunitară actuală vizează și provocarea exercitată de noile și tot mai marile fluxuri de imigranţi în Europa, în domeniul sănătăţii şi siguranţei, care continuă să crească în importanţă.

Website: www.agrisafety-competence.eu