Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Eugangs

Eugangs

EUGANGS este un proiect de colaborare derulat de profesioniști din cinci țări care au 36 de luni pentru a cerceta, dezvolta și acredita la nivel național o nouă calificare vocațională/profesională pentru cei care lucrează în medii de Bande și Criminalitate în rândul Tinerilor din Europa.

Deși bandele sunt predominante în cele mai mari orașe din UE, nu există un program de formare profesională sistematic, bine susținut și coerent care să abordeze contextul structural, social, cultural și psihologic și contextul politicilor publice în care activismul de bandă apare și operează.

Bandele și similar criminalitatea în rândul bandelor nu pot fi tratate ca o problemă națională pentru a avea un impact real în comunități. Calitatea de membru al unei bande devine complexă și multiculturală/multietnică pe măsură ce oamenii devin tot mai mobili. Dimensiunea internațională din ce în ce mai mare a unor bande de stradă reprezintă o amenințare transfrontalieră.

Eugangs urmează un cadru de învățare permanentă și, cu scopul de a încuraja transferul în continuare, partenerii vor explora introducerea programelor de formare în Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET).

EUGANGS dezvoltă un nou program de formare a formatorilor, sprijinit de un ghid al formatorului și resurse pentru a permite celor cu experiență de lucru în acest domeniu să fie acreditați în mod oficial și să devină formatori, în VET (Educație și Formare Profesională) fie formală, non-formală sau informală. O abordare modulară va fi livrată și susținută prin dezvoltarea unei platforme de e-learning.

Parteneriatul prezintă o acoperire geografică relevantă și este considerată a fi suficient de diversă și mare pentru a include mai multe medii culturale diferite, limbi și experiențe pentru a oferi o platformă de testare excelentă pentru inițiativă.

EUGANGS ancorează cunoștințele, abilitățile și competențele celor atinși de cultura de bandă permițând unui proces de învățare durabilă să evolueze pentru a crea o calificare, care este nu numai teoretică, dar este și credibilă, bazată pe experiențe de viață reale. Acest lucru este realizat prin consultarea atentă și eficientă cu toate părțile interesate din serviciile publice/private, activiști din comunitate si membri de bande înșiși în cadrul ONG-urilor, angajați din companiile locale situate în comunități afectate de bande.

Inovația în educație și formare profesională este o prioritate-cheie a Strategiei Europa 2020. EUGANGS răspunde la Agenda pentru Noi Competențe și Noi Locuri de Muncă, Tineretul în Mișcare, Agenda Digitală prin dezvoltarea unei noi calificări pentru a se potrivi cu noile competențe necesare pe piața muncii pentru lucrătorii de toate vârstele, inclusiv a tinerilor din VET.

Website: www.eugangs.eu