Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Practice

Practice

PRACTICE este un proiect finanțat de Comunitatea Europeană prin programul Leonardo da Vinci. În acest proiect sunt implicate 7 țări: Spania, Cipru, Polonia, Ungaria, România, Letonia și Slovacia.

Obiectivul proiectului este transferul unei platforme de învățare la distanță (platformă deja testată într-un proiect Leonardo anterior – FADERTIC). Transferul are ca scop creșterea atractivității, accesului și a calității oportunităților de învățare permanentă pentru agenții de dezvoltare locală / rurală

Pentru a atinge acest obiectiv, parteneriatul a îmbunătățit această platformă de învățare și a adaptat-o la diversele nevoi ale celor 6 noi state membre, incluse în proiect. Această adaptare este validată printr-o serie de formări – pilot.

Instrumentul de formare Practice este un sistem care poate fi accesat atât on-line cât și off-line, și care conține, pe lângă modulele în sine, ghiduri metodologice și pedagogice, experiențe de bună practică, date de contact ale membrilor comunității.

Cursanții ce se înscriu pe platformă sunt asistați de către un tutor, pentru a-și atinge toate obiectivele, a parcurge materialele, răspunde la sarcini. De asemenea curasnții sunt încurajați să interacționeze cu ceilalți colegi și membrii ai comunității.

Conținuturile de formare din PRACTICE se bazează pe rezultatele unor analize de nevoi realizate de fiecare partener de proiect, astfel având pe lângă modelul european și o abordare specifică fiecărei țări implicate în proiect.

Având în vedere că participanții la cursuri sunt în centrul atenției noastre, modulele și toate materialele de învățare sunt concepute astfel încât pot fi modificate după nevoi specifice, adaptate la grupul de cursanți.