În perioada 21-23 noiembrie 2023 echipa CPIP alături de doi experți/profesioniști din România care lucrează cu tinerii dezavantajați au luat parte la activitatea de formare organizată în Ankara, Turcia în cadrul proiectului 4Talents „Take advantage of your own talents for a second chance” număr proiect 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035151

Cele trei zile au fost marcate de activități planificate având în prim plan modulele și instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului pentru a ajuta tinerii adulți dezavantajați să își găsească propriile talente. Modulele pe baza cărora au fost derulate activitățile fac referire la: crearea de rețele, recunoașterea prejudecăților inconștiente, rezolvarea creativă a problemelor, organizarea de sine, comunicare și interacțiune, încrederea în sine, auto-motivare, cunoașterea de sine.

A fost un eveniment productiv de învățare, predare și formare, în care participanții din toate țările partenere au fost foarte dedicați și implicați.