Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Noutati

Cea de-a treia activitate de formare din cadrul proiectului Music4Freedom

În perioada 11/09 – 14/09 membrii consorțiului de proiect au participat la cea de-a treia activitate de formare, de data aceasta găzduită de aufBruch KUNST GEFÄNGNIS STADT în Berlin, Germania!


Evenimentul de formare de trei zile a fost dedicat creării unor module de formare pentru producția de muzică și hip-hop adaptate contextului penitenciar. Au fost vizitate mai multe penitenciare și a avut loc un atelier de discuții cu experți în domeniu.

Prezentarea rezultatelor atelierului de hip-hop din centrul de detenție pentru minori din Berlin, condus de rapperul Aisha, a fost, de asemenea, inclusă în program, precum și o vizită de studiu la evenimentul de teatru muzical “Arturo Ui” de aufBruch în penitenciarul Tegel. Au fost evaluate rezultatele trainingurilor și cercetărilor anterioare și au fost analizate posibilitățile de înființare a atelierelor de producție muzicală. EFA a prezentat, de asemenea, rezultatele cercetării și a oferit punctul de plecare pentru următorul pachet de lucru din cadrul proiectului, și anume crearea de module de formare. Etic a oferit o imagine de ansamblu a posibilităților de a înființa sisteme digitale pentru producția muzicală în penitenciare, iar Asturia a condus discuția privind reglementările din penitenciare și adaptabilitatea acestora la noile tehnologii.

Persoanele private de libertate care au participat la diverse ateliere aufBruch (ateliere de film Winterreise, teatru, ateliere de scriere creativă, HipHop) și-au prezentat opiniile cu privire la proiectele lor artistice.

Read more
Activitate de formare din cadrul proiectului VELA

În perioada 3-7.06.2023 a fost organizată activitatea de formare din cadrul proiectului VELA „Empowerment through innovative and inclusive Learning Approaches”, (Nr. Proiect 2021-1-IT01-KA220-VET-000032964) iar Universidad de Alcalá a fost gazda noastră pentru cele cinci zile de formare.

Care au fost principalele obiective ale sesiunilor de lucru?

 • învățarea și instruirea partenerilor de proiect și a reprezentanților în domeniul educației și formării profesionale pentru a utiliza ulterior platforma de învățare VELA și modulele dezvoltate în cadrul celui de-al doilea rezultat.
 • evaluarea calității materialelor de formare (rezultatele 1, 2, 3, 4) și oferirea de feedback pentru îmbunătățirea conținutului acestora atât la nivelul UE, cât și la nivel național.
 • angajarea participanților în discuții fructuoase cu partenerii de proiect pentru ajustări finale și îmbunătățiri generale privind rezultatele proiectului VELA, fiind astfel puse bazele unei comunități de învățare a educatorilor în domeniul digital.

Muțumim de asemenea pentru implicarea și dedicarea doamnelor profesor consilier Melinda Todea și Monica Lerinț, împreună cu doamna coordonator Adriana Dodea din cadrul Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș. Contribuția valoroasă a adus un plus de expertiză și inspirație în cadrul acestui eveniment de formare!

Read more
Evenimentul de formare din cadrul proiectului S4B organizat în Sofia, Bulgaria

În perioada 26-28 Iunie 2023, reprezentanți din România, Spania și Bulgaria s-au reunit pentru a explora cele 12 competențe transversale esențiale pentru educatori și pentru a-și îmbunătăți competențele digitale pentru învățarea mixtă. Formarea a fost o experiență remarcabilă, plină de informații valoroase și resurse practice, eveniment organizat în cadrul proiectului „S4B – Digital soft skills for blended learning” (Număr proiect 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032462)


Prima zi a fost dedicată celor 12 abilități soft, printre care comunicarea, ascultarea activă, creativitatea, empatia și motivația. Ziua a doua a fost dedicată competențelor soft digitale pentru învățarea mixtă. Am aprofundat Rezultatul 2, “Walking in the pathway”, fiind introduse o serie de videoclipuri educaționale captivante dedicate competențelor soft esențiale. Participanții s-au implicat cu entuziasm în activități practice asociate cu fiecare abilitate. În cea de-a treia zi, ne-am concentrat pe Rezultatul 3, “Walking in the pathway,” unde am explorat un manualul care oferă îndrumări practice, identificând cele 12 competențe digitale cruciale. Acesta oferă un set de instrumente de formare cu exerciții, teste și ilustrații captivante, care răspund nevoilor și preferințelor educatorilor noștri.

Pe lângă sesiunile de formare captivante, participanții noștri au avut privilegiul de a vizita o sală de clasă STEM din cadrul școlii gazdă 145 ОУ “Симеон Радев”. Aceștia au experimentat tehnologii de ultimă generație, cum ar fi AR, ochelari 3D, imprimante și roboți, îmbunătățindu-și și mai mult înțelegerea instrumentelor digitale utilizate în educație.

Împreună, încurajăm profesorii și formatorii să se implice mai mult și să fie pregătiți pentru era digitală a educației!

Facebook project page: https://www.facebook.com/S4BErasmusPlusproject

Read more
Activitatea de formare din cadul proiectului INTREP

În perioada 13-15 iunie (2023), la Istanbul s-a desfășurat activitatea de învățare, predare și formare pentru proiectul INTREP “Fostering Social Innovation and Entrepreneurship in Intercultural and Interreligious Context”. Scopul proiectului este de a încuraja inovarea socială și antreprenoriatul în contexte interculturale și interreligioase.

Activitatea a fost incredibil de productivă și suntem recunoscători gazdei noastre T.C. İSTANBUL VALİLİİĞİ Avrupa Birliği ve Dıș İlișkiler Bürosu (TR) și partenerilor de proiect pentru implicarea lor: Le Monde des Possibles (BE), INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training (ES), La Bien Pagá Espacio Escénico (ES), IASIS NGO (GR), CPIP România – Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente (RO), Innoquality Systems (IE).

Această activitate de formare a constat în instruirea partenerilor de proiect cu privire la rezultatele și metodologiile dezvoltate în cadrul proiectului. Timp de trei zile, personalul din organizațiile partenere a fost instruit cu privire la modul de transfer și aplicare a resurselor proiectului în timpul fazelor de pilotare ce urmează a fi desfășurate cu profesori și educatori în domeniul educației adulților adulți.

Read more
Chestionar în cadrul proiectului (W)E-Democracy

Cât de multe știți despre mediu și problemele de mediu? Ce vă îngrijorează cel mai mult? Considerați că angajamentul dvs. față de economia circulară este suficient?

Vă invităm să completați chestionarul realizat în cadrul proiectului (W)E-Democracy „No one left behind – Empowering citizens to participate in democratic processes” coordanat de către Assoutenti (IT) în colaborare cu Creative Thinking Development (GR), Cromo Alapítvány – Cromo Foundation (HU) Associazione ISES (IT) și Активни потребители (BG)

https://www.survio.com/survey/d/D7Q9V5J9U7T9M5D8B

We-DEMOCRACY unește cercetători din Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia și România cu scopul de a promova cetățenia europeană activă și de a îmbunătăți condițiile de participare civică și democratică. Proiectul va organiza o serie de activități pentru a responsabiliza cetățenii, oferindu-le posibilitatea de a învăța unii de la alții, de a colabora și de a participa la luarea deciziilor în domeniul economiei circulare.

We-DEMOCRACY este cofinanțat prin Programul pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) al Uniunii Europene.

Read more
Primul eveniment de formare din cadrul proiectului AI4ALL

În cadrul celui de-al doilea pachet de lucru al proiectului AI4AL, SkillLab în colaborare cu European Business Assocation Belgium, a organizat primul eveniment de formare a tutorilor în Amsterdam.

În timpul evenimentului de trei zile, CPIP România – Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente a fost reprezentat de doi experți în domeniul educației adulților pregătiți să utilizeze instrumentul de Inteligență Artificială și să participe la co-crearea următorului material care va fi dezvoltat, și anume setul de instrumente AI4ALL.

Nu uita să urmărești proiectul pe Social Media pentru a fi la curent cu progresul și activitățile noastre!

Disclaimer: Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

Read more
Cea de-a doua activitate de învățare organizată în cadrul proiectului The Well

Agrupamento de Escolas João da Silva Correia a fost gazda noastră în perioada 26-28 aprilie 2023 în Sao Joao da Madeira pentru evenimentul de trei zile al celei de-a doua activități de învățare organizate în cadrul proiectului Well „The Welcoming Environment for Leading and Learning”. Proiectul, cofinanțat cu sprijinul Comisiei Europene și coordonat de Město Otrokovice, va pregăti directorii școlilor, reprezentanții consiliilor de administrație ale școlilor, fondatorii de școli, municipalitățile, inspectoratul școlar și alte instituții active în domeniul educației în crearea unui mediu școlar pozitiv în care nevoile și talentele tuturor elevilor/elevilor sunt recunoscute și susținute.

Pentru a realiza acest lucru, călătoria noastră în organizarea de activități de învățare în fiecare țară parteneră continuă! Prin organizarea de activități de învățare, dezvoltăm materiale de sprijin, inclusiv o metodologie care va colecta cele mai bune practici din țările partenere și va crea un site web ca sursă de informare și inspirație.

Reprezentanți ai sectorului educațional din România (școli și inspectoratul școlar de la nivel regional) s-au alăturat evenimentului pentru a crește calitatea muncii, a activităților și a practicilor deja existente.

Pe parcursul celor trei zile de activități interactive, sesiuni de reflecție și schimburi de experiențe interesante, toate activitățile s-au axat pe vizibilitatea managementului intermediar în școlile Portugheze și pe autonomia acestuia. În plus, am vizitat municipalitatea, întâlnindu-ne cu primarul și cu reprezentanții departamentul de educație, am vizitat sediile școlilor și am împărtășit opinii cu alți profesori.

Disclaimer: Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectând doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

Read more
Activitatea de formare din cadrul proiectului 4Talents organizată la Ankara

În perioada 21-23 noiembrie 2023 echipa CPIP alături de doi experți/profesioniști din România care lucrează cu tinerii dezavantajați au luat parte la activitatea de formare organizată în Ankara, Turcia în cadrul proiectului 4Talents „Take advantage of your own talents for a second chance” număr proiect 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035151

Cele trei zile au fost marcate de activități planificate având în prim plan modulele și instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului pentru a ajuta tinerii adulți dezavantajați să își găsească propriile talente. Modulele pe baza cărora au fost derulate activitățile fac referire la: crearea de rețele, recunoașterea prejudecăților inconștiente, rezolvarea creativă a problemelor, organizarea de sine, comunicare și interacțiune, încrederea în sine, auto-motivare, cunoașterea de sine.

A fost un eveniment productiv de învățare, predare și formare, în care participanții din toate țările partenere au fost foarte dedicați și implicați.

Read more
A doua activitate de instruire din cadrul proiectului Music4Freedom

Săptămâna aceasta, între 3 și 6 aprilie, Arci Liguria ne-a găzduit în La Spezia în cadrul proiectului @Music4Freedom.
Cea de-a doua activitate de formare a fost organizată cu implicarea administrației penitenciare locale, fiind dedicată partenerilor proiectului pentru posibilitățile de implementare a unui studio de editare audio și mixaj în penitenciare și validarea competențelor.

Această formare este parte esențială a primului rezultat al proiectului, prin care ne propunem să dezvoltăm un cadru de competențe necesare pentru producția de muzică hip hop în penitenciare.

Una dintre activități s-a axat pe o vizită penitenciar, unde toți participanții au avut ocazia să se întâlnească și să interacționeze cu directorul zonei educaționale din cadrul Villa Andreini Casa Circondariale din La Spezia. A fost o oportunitate pentru schimb de experiență cu privire la diferitele caracteristici ale penitenciarelor din țările partenere. În plus, am avut plăcerea de a asista la prezentarea și show-ul deținuților care folosesc deja muzica rap ca instrument de exprimare și dezvoltare. Cele patru zile au fost extrem de interactive, cu timp și spațiu pentru comparație și schimb de practici între parteneri.

Un pas fundamental pentru proiectul nostru este evaluarea competențelor și găsirea de strategii pentru validarea acestora. În timpul evenimentului ne-am concentrat, de asemenea, pe explorarea competențelor care pot fi utilizate pe piața muncii, deoarece unul dintre obiectivele noastre este de a crește șansele tinerilor și foștilor deținuți de a găsi oportunități de angajare.

Read more
Conferința Internațională RE-WRITE

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente-CPIP alături de partenerii Europeni și colaboratorii naționali, are deosebita plăcere de a vă invita la Conferința Internațională moderată în limba Engleză și organizată în cadrul proiectului RE-WRITE “Resurse educative pentru dezvoltarea abilităților de dramaturgie radio care motivează angajarea în industria creativă“, co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus. 
În invitația și agenda atașate, cât și în evenimentul creat pe Facebook, sunt evidențiate detalii privind organizarea evenimentului nostru care va avea loc luna aceasta în Timișoara:

 • data și ora: 25.04.2023 între 11:00 – 14:00
 • locația: Atlas Hotel Timisoara (Piata Sfantul Gheorghe 2-3) https://atlashotel.ro/ 
 • scopul evenimentului: În cadrul acestui eveniment, participanții vor dezvolta o perspectivă și cunoștințe despre toate rezultatele proiectului. În plus, evenimentul va promova resursele RE-WRITE, inspirându-vă și venind în sprijinul dumneavoastră pentru a le utiliza în dezvoltarea abilităților creative și incluziunii sociale prin creativitate și artă a adulților șomeri și marginalizați de la nivel European.
 • cui este dedicat: Evenimentul este dedicat cursanților, educatorilor de adulți, actorilor de decizie politică și alte persoane interesate de a afla mai multe despre proiect
 • informații despre proiect: www.re-write.eu 
 • Link eveniment Facebook: https://bit.ly/3KfauYi 
 • Link formular de înscriere (include și informații pentru cei care nu sunt din Timișoara): https://form.jotform.com/230854199188368?fbclid=IwAR2IzveyT15XgKKOBqUIHbXawPEhxpcdonH35puT57ieP8vvLrK70K5DvHw

Vă mulțumim! În cazul în care această invitație prezintă interes pentru dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați la contact@cpip.ro

Read more
Cea de-a doua activitate de învățare, predare și formare în cadrul proiectului Competences Before Diplomas

În perioada 6-10 martie 2023, Promimpresa a găzduit la Palermo, Italia, cea de-a doua activitate de învățare, predare și formare în cadrul proiectului.

Participanții din fiecare țară parteneră în proiect au avut ocazia de a-și testa și valida competențele prin intermediul celui de-al treilea rezultat al proiectului, intitulat “Noul portofoliu de validare”. În plus, aceștia au realizat o varietate de activități interactive menite să dezvolte 8 competențe diferite, așa cum au fost definite de Comisia Europeană, în timp ce Portofoliul CompB4D a fost folosit pentru a evalua aceste competențe:

 • Competența personală, socială și de a învăța să înveți
 • Competența antreprenorială
 • Competența civică
 • Competența de conștientizare și exprimare culturală
 • Competență digitală
 • Competență multilingvistică
 • Competență matematică
 • Competență în domeniul alfabetizării

Pe baza feedback-ului participanților, activitățile incluse în portofoliu vor fi adaptate pentru a asigura posibilitatea ca acesta să devină un instrument valoros care poate fi utilizat pentru validarea, recunoașterea și certificarea dobândirii competențelor cheie prin intermediul experiențelor și contextelor de învățare non-formală și informală.

Scopul principal al acestei săptămâni de formare a fost de a oferi adulților din categoriile vulnerabile oportunitatea de a avea o experiență internațională, de a-și extinde orizonturile, de a împărtăși și discuta despre drumurile lor în viață, de a învăța unii de la alții și de a cunoaște puterea pe care educația non-formală și informală o poate avea asupra formării unui individ.

Read more
Evenimentul de formare din cadrul proiectului Creating Wellbeing

Evenimentul de formare din cadrul proiectului Creating Wellbeing a fost organizat înntre 22, 23 și 24 Februarie 2023 și a fost găzduit în Almeria/Spania de către Asociación de Estudios Almerienses. Participanții la “sistemul de formare pentru lucrătorii în domeniul abilităților creative și emoționale”, care a durat trei zile, au învățat despre instrumentele dezvoltate în cadrul celor patru rezultate ale proiectului privind crearea stării de bine și despre cum să le implementeze cu profesorii, formatorii și personalul educațional, precum și despre cum să le utilizeze în mediul emoțional.

Fiecare zi a fost dedicată unui rezultat specific al proiectului, pentru a evidenția ceea ce am dezvoltat și cum să lucrăm cu aceste resurse în interacțiunea cu reprezentanții grupului țintă. Dinamica de grup s-a axat pe ateliere creative și pe lucrul în grup legat de abilitățile emoționale pentru a identifica frica, tristețea, singurătatea, anxietatea și strategiile creative pentru a le aborda cu persoanele în vârstă afectate de pandemia COVID19.

În plus, prin activități interactive, trainingul Creating Wellbeing a urmărit să ghideze profesorii să dobândească și să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile prin utilizarea modulelor de formare audio (Podcast) și a prezentărilor animate deja dezvoltate de partenerii de rehab near me proiect.

Consultă Website-ul proiectului și descoperă rezultatele!

Read more
Prima activitate de instruire din cadrul proiectului Music4Freedom

Music 4 Freedom, este un proiect cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene care se adresează tinerilor deținuți sau angajați în măsuri alternative la închisoare. Proiectul are câteva obiective importante, cum ar fi susținerea bunăstării personale și educaționale a beneficiarilor, îmbunătățirea oportunităților și dezvoltarea competențelor în domeniul hip-hop.

În perioada 25 – 27 ianuarie 2023, primul curs de formare axat pe “Înregistrarea și producția de muzică rap”, ca parte a celui de-al doilea pachet de lucru, a fost găzduit de ETIC la Lisabona, Portugalia.

Cursul intensiv de 3 zile s-a bazat pe studiu, discuții și lucrări de laborator dedicate tuturor părților interesate din cadrul parteneriatului, sesiunile fiind axate pe învățarea a ceea ce înseamnă creația și producția de muzică rap și cum se desfășoară acestea, în toate fazele lor. Am aprofundat instrumentele și tehnicile utile pentru crearea și producția muzicală și am întărit ideea că rap-ul poate fi un instrument excelent pentru formarea profesională a deținuților și foștilor deținuți.

În plus, am avut marea onoare de a interacționa, de a face schimb de idei și opinii cu educatori, lucrători de tineret fie cu experiență în predarea disciplinelor hip hop, fie ca experți în metodologii non-formale de intervenție cu tineri cu mai puține oportunități.

Read more
Cel de-al doilea eveniment de formare din cadrul proiectului Erasmus Plus EDUKINO

În perioada 7-9 decembrie 2022, cel de-al doilea eveniment de formare din cadrul proiectului Edukino a fost organizat în Amadora/Portugalia! Principalul nucleu al evenimentului a fost definit prin identificarea strategiilor privind modul în care putem sprijini implicarea tinerilor vulnerabili în transmiterea propriilor mesaje prin intermediul educației imaginii.

Scopul celor trei zile de formare a fost acela de a sprijini profesioniștii în implementarea proiectelor în care copiii pot juca roluri principale și de a construi abordări bazate pe valori de responsabilizare. Educația prin imagine a sprijinit întrebările legate de construirea discursului, a mesajelor și a imaginilor și de modul în care profesioniștii care lucrează cu copiii pot sprijini acest lucru. Participanții au aflat despre concepte și strategii de responsabilizare și acțiuni specifice fiecărei situații, precum și despre experiențe din fiecare țară parteneră în ceea ce privește implementarea programelor de educație prin imagine. Am avut marea oportunitate de a interacționa cu profesori, mediatori, asistenți sociali, artiști și alți profesioniști care lucrează direct cu tinerii migranți sau cei aflați în situații precare!

Participanții și-au exprimat în mod activ percepțiile în domeniu prin activități dinamice și creative bazate pe cel de-al doilea Rezultatul intelectual, care include “Programul de educație prin imagine”. Reprezentanții fiecărei organizații partenere au fost responsabili de ghidarea activităților de grup și de prezentarea unui modul specific dezvoltat anterior în cadrul celui de-al treilea Rezultatului intelectual bazat pe “Programul de consolidare a capacităților”, conceput pentru a sprijini profesioniștii din domeniul educației să facă față noilor provocări care apar în prezent, în special atunci când lucrează cu tinerii migranți sau cei aflați în situații precare. Evenimentul de formare față în față a fost extrem de esențial în pregătirea participanților, în calitate de profesioniști, pentru a-i sprijini în procesul de consolidare a capacităților tinerilor, dar și pentru:

-Dobândirea de cunoștințe teoretice și practice privind abordările în organizarea atelierului cultural pentru responsabilizarea tinerilor

-A cunoaște mai multe despre concepțiile altor țări și varietatea perspectivelor și experiențelor privind modul de sprijinire a grupului țintă.

Read more
Evenimentul de formare organizat în cadrul proiectului INCLUSIVE IMPRO THEATRE

Evenimentul de formare în cadrul proiectului IMPRO a fost organizat pe o durată de trei zile, între 5-7 decembrie 2022, și a fost găzduit la Palermo de către CEIPES, partenerul nostru de proiect din Italia. Membrii dedicați din fiecare școală și organizație din țările partenere care lucrează cu comunitatea școlară au învățat cum să formeze alți educatori / facilitatori cu privire la rezultatele intelectuale 2 și 3 (în special) dezvoltate în timpul proiectului bazat pe povești tradiționale pentru incluziune.

 Educatorii/facilitatorii/formatorii care au participat la atelier vor instrui alți facilitatori în țările lor de origine pentru a asigura durabilitatea proiectului.

Cel de-al doilea rezultat intelectual IO2 este intitulat “IMPROVIZARE PENTRU CREATIVITATE”, iar cel de-al treilea rezultat intelectual IO3 include “STRUCTURA POVEȘTILOR IMPRO”, obiectivele activității de formare  fiind următoarele:

1. învățarea/formarea educatorilor/facilitatorilor în implementarea acestor rezultate ale proiectului și

2. evaluarea calității acestor rezultate și de a colecta feedback în vederea îmbunătățirii conținutului.

Fiecare reprezentant al organizațiilor partenere din cadrul proiectului a fost responsabil de susținerea unor sesiuni dinamice specifice pentru a implica participanții în activități practice care să îi ajute în acțiunile lor viitoare la nivelul școlii.

Read more
Cele doua evenimente de instruire organizate în cadrul proiectului RE-WRITE

Întreaga săptămână trecută a fost dedicată celor două evenimente de formare din cadrul proiectului „RE-WRITE: Resources for Education in Writing Radio Plays to Inspire Transition into Creative Employment”, care s-au desfășurat în paralel la Liverpool, în Marea Britanie.

Toți participanții (reprezentanți ai consorțiului de proiect, inclusiv educatori care lucrează în domeniul educației adulților și adulți șomeri din fiecare țară parteneră) au luat parte la aceste experiențe de învățare culturală/ digitală, formare audio digitală și co-dezvoltare a filmărilor video (pentru cel de-al doilea rezultat al proiectului). Această dublă formare a fost o oportunitate importantă pentru a se asigura că rezultatele dezvoltate și testate vor fi cu adevărat coproduse între educatori și cursanți, asigurând validitatea, relevanța și inovarea metodologiei #rewrite.

O săptămână captivantă, oameni implicați și activități inovatoare! Trainingurile au fost extrem de interactive, fiecare participant contribuind cu propriile cunoștințe, abilități și viziuni!

Read more
Evenimentul de formare dedicat mediatorilor educaționali organizat în cadrul proiectului EduMed

În perioada 4-8 Iulie, în cadrul proiectului Erasmus Plus EduMed, a fost organizat în Sofia/Bulgaria evenimentul de formare dedicat mediatorilor educaționali.

Pe parcursul formării transnaționale, practicienii din domeniul educației din fiecare țară parteneră au fost instruiți în domeniul medierii educaționale cu ajutorul  programelor de formare elaborate, ProEM și Peer ProEM. Toți participanții au fost implicați în jocuri de rol și activități de grup privind: strategii de livrare a medierii educaționale în instituțiile de învățământ cu diferite părți interesate, abordarea medierii educaționale cu părțile afectate, gestionarea diferitelor probleme care pot apărea în instituțiile de învățământ.

Practicienii din domeniul educației au dobândit cunoștințe profesionale în domeniul medierii, cunoștințe despre fundamentele conflictului, despre medierea generală și specializată, ce este medierea educațională, specificul acesteia, cerințele pentru a fi mediator educațional și despre medierea între egali. Li s-au oferit cazuri ipotetice și reale pentru a rezolva probleme complexe, astfel încât educatorii au prezentat soluții adecvate care au mulțumit toate părțile implicate.

Pe baza expertizei lor extinse în sfera medierii, Know and Can din Bulgaria și MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL din Spania, au fost partenerii de proiect responsabili de livrarea activităților pe parcursul a celor cinci zile de instruire.

Read more
Instruirea de 3 zile a partenerilor din cadrul proiectului VOLPRIS

În cadrul proiectului Volpris, cu sprijinul echipei de la Penitenciarul București-Jilava si a directoarei Cristina Teoroc, Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente are ocazia să întărească colaborarea cu Penitenciarul Pancevo și să faciliteze participarea a 4 reprezentanți din Sistemul de Pază si Educativ la evenimentul de formare a partenerilor de proiect de 3 zile organizat saptămâna aceasta.

Astfel, participanții vor face schimb de practici, experiențe și cunoștințe despre voluntariatul la nivel European prin vizite de studiu și ateliere tehnice.

Pe lângă strategiile penitenciarului Jilava în vederea promovării bunăstării voluntarilor, participanții vor întâlni voluntari din Penitenciarele de la nivel local / familii de deținuți și deținuți pentru a discuta despre bunele practici în domeniul voluntariatului. În plus, prin discuții cu directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dr. Ioana Mihaela Morar va fi evidențiată perspectiva națională asupra voluntariatului în sistemul de reintegrare.

Read more
Primul eveniment de formare din cadrul proiectului BWP

Primul eveniment de formare a personalului din cadrul proiectului “Be without prejudice – a training project for prison staff for identifying and responding to discrimination in prisons” a fost organizat săptămâna trecută (16 – 19 MAI 2022) la Timișoara, România, găzduit de Penitenciarul Timișoara în colaborare cu Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente. Împreună cu reprezentanți în domeniu din țările partenere în proiect, am avut ocazia de a face schimb de experiență și de a descoperi tehnici specifice pentru a depăși situațiile de discriminare și conflict. 

Prima zi a evenimentului de formare s-a axat pe sesiuni interactive și exerciții de autocunoaștere, evidențiind mai multe detalii despre sistemul Penitenciar din România și rolul Administrației Naționale a Penitenciarelor! În timpul vizitei la Penitenciarul Timișoara și a întâlnirii cu echipele de reabilitare și reeducare, au fost definite discuții variate despre practicile discriminatorii și eforturile de combatere a acestora la nivelul Penitenciarului. Activitățile din a doua și a treia zi a evenimentului de formare au cuprins discuții focusate pe studii de caz specifice, jocuri situaționale și jocuri de rol cu referire la următoarele teme: 

Infracțiuni penale cu risc crescut de discriminare
Infractori care au comis infracțiuni de violență domestică
Egalitatea de gen
LGBTQ+
Traficul de persoane
Infracțiuni împotriva libertății sexuale
Dizabilități și sănătate mintală
Minorități etnice
Discriminare religioasă
Ideologii extremiste
Drepturile omului în penitenciare și programe de nediscriminare

Cetățeni străini
Exercițiu de comunicare cu bariere lingvistice
Teoria și exercițiul privind discriminarea foștilor infractori în comunitate

Mai mult, discuții interactive privind discriminarea și diferențele culturale au fost reflectate și în timpul vizitei externe la Centrul Educativ Buziaș.  Au fost împărtășite cele mai bune practici inspirate din fiecare țară parteneră! Iar strategiile și punctele cheie relevante vor fi luate în considerare în activitățile viitoare în procesul de identificare și răspuns la fenomenul discriminării în sistemul Penitenciar.   

Час перевести свої виграші на Pin Up

Щоб зняти гроші отримавши від pinup казино бонус, необхідна валідація рахунку. Цей процес виконується автоматично під час надсилання першого депозиту з платіжним засобом на ім’я власника. Щоб вивести гроші, вам необхідно увійти в розділ «Мій рахунок» і виконати вказівки системи, щоб вивести гроші з основного гаманця. Пам’ятайте, що Pin Up не встановлює мінімальної суми для зняття грошей, а час отримання коштів залежить від вибраного способу оплати.
Read more
Primul eveniment de formare din cadrul proiectului Edukino

În perioada 18-20 mai 2022, primul eveniment de formare din cadrul proiectului Edukino a fost organizat în Franța! Nucleul principal al evenimentului a fost definit prin identificarea strategiilor și a modalităților de construire a unui model de cooperare în cadrul proiectelor culturale cu copii care provin din medii vulnerabile. 

În prima zi a evenimentului, activitățile au fost derulate la Gravelines, unde partenerii de proiect au avut ocazia să viziteze prima unitate Afeji, și anume MECS (o casă de copii). Am aflat mai multe despre Cinéligue și, datorită participării educatorilor specializați și a experților în domeniul educației prin imagine, am avut cu toții șansa de a interacționa în cadrul unor ateliere de educație prin imagine. În plus, prima zi s-a încheiat cu o proiecție de producții audio-vizuale ale copiilor (pixilation workshop) dar și filme scurte despre jocuri specifice și jocuri video selectate de adolescenți (atelier de programare). 

În cea de-a doua zi a evenimentului de formare, activitățile s-au desfășurat la Cinéma l’Univers, unde au fost prezentate proiecte de cooperare de succes între structuri de sprijin social și instituții culturale cu Alefpa, Latitudes contemporaines și Protecția Judiciară a Minorilor (PJJ). Au fost aduse în atenția noastră povești de succes inter-profesionale cu Forum des Sciences, MECS de Mérignies, CMP Lomme. Discuțiile ulterioare au fost esențiale pentru a obține perspectiva experților cu privire la modul de utilizare a culturii ca instrument educativ pentru a include în societate copiii care profin din medii vulnerabile. La finalul zilei, am avut o dezbatere cu producătorul Oliver Pagani, după proiecția filmului “Romani street view”. 

Cinéma l’Univers a găzduit și ultima zi a evenimentului de formare! Activitățile s-au axat pe ateliere de lucru extrem de interactive, dar și pe descrierea metodologiei și a instrumentelor concrete pentru etapele viitoare de implementare a experienței acumulate în cele trei zile ale evenimentului la fiecare nivel național al partenerilor de proiect. 

Read more
Cele mai recente activități desfășurate în cadrul proiectului “YouProMe – Youth workers promoting mental health“

Ultima întâlnire transnațională a proiectului European Erasmus+ “YouProMe – Youth workers promoting mental health ” a avut loc în perioada 16-17 februarie 2022 la Roma, Italia. Proiectul este coordonat de Fondazione Don Luigi Di Liegro, alături de ASL Roma 1 (Italia), Merseyside Expanding Horizons (Marea Britanie), Iasis Amke Athens (Grecia) și Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (România). Pe parcursul celor două zile de activități și sesiuni intensive, partenerii de proiect au împărtășit stadiul actual al activităților proiectului și etapele finale ale procesului de implementare a acestuia. Ideile comune au adăugat un impact real în ceea ce privește sustenabilitatea proiectului YouProMe după încheierea perioadei de implementare.

În completarea întâlnirii transnaționale de proiect, evenimentul final (în format hibrid) al proiectului European Erasmus+ “YouProMe – Youth workers promoting mental health ” a fost organizat pe 18 februarie 2022 la Roma, Italia. Conferința “Closing the gap. Noi instrumente de intervenție pentru bunăstarea și sănătatea mintală a tinerilor” s-a axat pe împărtășirea rezultatelor dezvoltate în cei trei ani de activitate a echipei YouProMe. Conferința a fost un prilej de a reflecta, alături de reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor naționale și Europene din mediul social privat, asupra noilor provocări legate de sănătatea mintală a tinerilor, cu care se confruntă mai mult ca oricând, în acest moment pandemic, lucrătorii de tineret (fie ei educatori, antrenori de sport, profesori de artă etc.).

Read more
Instruirea online a partenerilor în cadrul proiectului Erasmus Plus „The SEN Toolkit”

În perioada 20-22 octombrie, Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente a organizat în format online instruirea partenerilor de proiect în cadrul proiectului Erasmus Plus „The SEN Toolkit”: Incluziune și integrare în activitățile de la clasă pentru elevii cu nevoi de invățare speciale”. Evenimentul online a înlocuit activitatea față în față a partenerilor de proiect din Timișoara, România.

În prima zi a evenimentului online, activitatea practică a fost condusă de YORK ASSOCIATES INTERNATIONAL LIMITED și s-a concentrat pe următoarea perspectivă: Inspirație – cum să le oferi studenților cu nevoi speciale o mai mare incluziune, motivație și integrare pe piața de mucă. Activitatea s-a bazat pe Primul Rezultat Intelectual al proiectului, intitulat „SEN BLUEPRINT”: cadru pedagogic pentru un curs de învățare digitală, dedicat profesorilor în vederea conceperii programelor de învățare care să lucreze cu cursanții cu nevoi speciale.

ELT JAM LEARNING LIMITED și York Associates International Ltd din Marea Britanie au condus activitatea practică în a doua zi a evenimentului online, activitatea concentrându-se pe crearea unui sentiment de incluziune socială pentru profesorii și asistenții de la clasă. Activitatea interactivă a fost conectată cu de cel de-al doilea Rezultat Intelectual al proiectului, intitulat „SEN TOOLKIT”, un curs de învățare digitală care evidențiază modalități prin care sălile de clasă pot deveni locuri mai incluzive pentru persoanele cu CES.

Babel Idiomas din Spania a fost partenerul de proiect responsabil pentru dirijarea sesiunii practice din ultima zi a evenimentului online. Activitățile de instruire s-au concentrat pe modul de diferențiere între comunicarea corectă și eșecul în comunicare (în clasă și viața de zi cu zi), dar și conexiunea emoțională. Ghidul de competențe soft (IO3) a fost prezentat tuturor participanților, facilitând o sesiune interactivă pentru împărtășirea ideilor.

Read more
Evenimentul de instruire a partenerilor din cadrul proiectului Erasmus Plus 3R

În perioada 20-22 octombrie, partenerii din România, Spania, Danemarca, Polonia, Spania și Marea Britanie au participat la evenimentul de instruire a partenerilor din cadrul proiectului Erasmus Plus 3R – „Reducerea riscului de recidivă prin implementarea tehnicii 3 R și a metodei inteligenței emoționale în programele destinate pregătirii pentru eliberare”. Evenimentul a fost găzduit de INDEPCIE SCA, în Córdoba, Spania.

Activitățile desfășurate în cadrul evenimentului s-au concentrat pe primul Rezultat Intelectual al proiectului „EMOTIONS FOR FREEDOM TOOLKIT” focusat pe identificarea abilităților emoționale principale necesare angajaților din cadrul Sistemului Penitenciar si de Probațiune și asistenților sociali în viața de zi cu zi în relația cu deținuții și sprijinul acordat acestora pentru reintegrare.

Asociatia Centrul de Mediere Culturala, Dezvoltare Umana si Sociala și YORK ASSOCIATES INTERNATIONAL LIMITED au condus activitatea practică in prima zi a evenimentului, prin activități cu doua grupuri pe instrumente dezvoltate pe baza următoarelor abilități ale inteligenței emoționale: Motivație, Comunicare și Separarea între viață personală și cea profesională.

Agenda celei de-a doua zi a evenimentului a fost planificată în jurul grupurilor de lucru interactive conduse de GROWTHCOOP/ES, BRAINLOG/DK, SEDA/PL și INDEPCIE/ES axate pe instrumente dezvoltate pe baza următoarelor abilități de inteligență emoțională: autocontrol, capacitatea de rezolvare a problemelor complexe,  gândire critică, rezistență, lucru în echipă.

În ultima zi a evenimentului, Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente a avut responsabilitatea de a conduce grupul de lucru pe baza instrumentelor dezvoltate având în vedere managementului stresului, ca abilitate a inteligenței emoționale. În plus, ultima zi din cadrul instruirii partenerilor de proiect a fost dedicată discuțiilor și ideilor pentru versiunea finală a primului Rezultat Intelectual.

Read more
Seminar pentru consolidarea capacitatii profesorilor in a sprijinii elevii cu risc de abandon scolar

Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente, are marea placere de a face conoscut in randul profesorilor seminarul in ceea ce priveste consolidarea capacitatii acestora in a sprijinii elevii cu risc de abandon scolar.

Seminarul interactiv, se va desfasura ca parte esentiala a proiectului Erasmus Plus, APPLE „ Platforma pentru prevenirea abandonul scolar si parasirea timpurie a sistemului de educație”.

In cadrul seminarului, vor fi explorate pe larg metodele de predare, comunicarea si cooperarea cu partile interesate cat si identificarea factorilor de risc ai abandonului scolar.

Seminarul se va desfasura:

– in mediul online (link de inregistrare: https://bit.ly/3aIvaX6)

– in data de 18 Februarie 2021- intre orele

14:00 si 17:00- locurile fiind limitate (25 de participanti)

Read more
Conferinta finala proiectul SENSE

Dragi vizitatori,

Unul dintre cele mai remarcabile proiecte Erasmus Plus, focusat pe dezvoltarea si imbunatarirea competentelor in Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica se apropie de finalul implementarii activitatilor. Experți din Republica Ceha, Romania, Marea Britanie, Irlanda si Italia au demonstrat ca abilitatile si cunostintele lor impresionante la nivel european si international pot contribui la consolidarea unei cariere stralucite in domeniul STEM.

Sunteti interesat de rezultatele și concluziile proiectului SENSE? Doriti sa contribuiti la dezbaterea privind invatarea in domeniul STEM? In acest fel, va invitam sa luati parte la Conferința finală din cadrul proiectului SENSE.

Cand: 24 Februarie 2021, 10:00 – 14:00 CET

Unde: online (participare gratuita)

Inregistrare: va rugam sa va inregistrati online pana la data de 22 Februarie 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxQXoNzkmRvBPO4UTs1DW7e-VSEgwVWufLMVFrCtWH77tYpw/viewform?fbclid=IwAR3HDWtYQr9mGhPMwKEjRFjq-p9UVbD01pBRiXWZ0rXAD9tfcaUjmtVrwso

Pentru mai multe detalii despre Conferinta, accesati: https://projectwithsense.eu/2021/02/08/the-way-forward-invitation-to-final-conference/?fbclid=IwAR3cQEhnpeop_pSOpCFhmV0fv8-bA77NeQDgHCP2_qBuXfIFBAwclGHf-Ac

Read more
Informații privind activitățile desfășurate în cadrul proiectului FSEPS

Dragi vizitatori,

Avem marea plăcere de a face cunoscute în rândul dumneavoastră aspecte relevante privind proiectul FSEPS – „Familii, Excluziune socială și Adăposturi (care oferă siguranță)”.

Vă invităm să consultați cel de-al treilea buletin informativ dezvoltat în cadrul proiectului, cu scopul de a afla detalii esențiale privind prima, respectiv cea de-a doua sesiune a evenimentului „Formare de formatori”.

În plus, cel de-al patrulea buletin informativ conturează informații relevante privind implementarea programul „Timpul nostru”, care se adresează familiilor (mamele și copiii acestora) care locuiesc în adăposturi de urgență și centre dedicate femeilor victime ale violenței domestice.

Read more
Materiale informative – Proiectul APPLE

Dragi vizitatori,

Echipa CPIP este foarte entuziasmată de a face cunoscut în rândul dumneavoastră, seria de materiale dezvoltată în cadrul proiectului APPLE – Platforma pentru prevenirea abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație.

Pe de o parte, Leaflet-ul proiectului este dedicat subiectelor precum: scopul și obiectivele proiectului, cum va reuși proiectul să îndeplinească obiectivele propuse și cum vă puteți implica în activitățile desfășurate din Proiectul APPLE. Pentru informații detaliate, vă rugăm accesați: /pdf/20200621/APPLE-e-Leaflet_RO.pdf

Pe de altă parte, cele mai reprezentative subiecte din cadrul articolului, fac referire atât la imaginea de ansamblu asupra proiectului, cât și la rezultatele acestuia și anume: un ghid pentru educatori și o platformă de avertizare online. Consultați articolul pentru mai multe detalii: /pdf/20200621/1st-APPLE-Press_Release_RO.pdf

Read more
Actualizări relevante privind proiectul EFE

Dragi vizitatori,

Suntem foarte încântați să vă prezentam aspecte relevante privind proiectul EFE.

Broșura noastră, dezvoltată în cadrul proiectului EFE se focusează pe importante subiecte specifice proiectului, care fac referire la: principalul obiectiv al proiectului, întâlnirile noastre de proiect, partenerii și rezultatele proiectului.

Consultați primul buletin informativ al proiectului EFE! Veți descoperi detalii despre prima întâlnire de proiect a partenerilor organizată în Stockholm, Suedia.

Read more
Noutăți despre proiectul FSEPS

Doriți să fiți la curent cu activitățile dezvoltate în cadrul proiectului FSEPS?

În primul nostru buletin informativ, veți descoperi aspecte relevante în ceea ce privește obiectivele proiectului FSEPS, primele rezultate ale cercetării din cadrul proiectului, dezvoltarea programului de activități, dar și scurte informații despre Seminarul Formare de Formatori.

În cel de-al doilea buletin informativ sunt structurate informații despre implementarea programului „Timpul nostru”, următorii pași care trebuie urmați în privința eficienței proiectului cât și alte subiecte importante.

Read more
Buletinul informativ dezvoltat în cadrul proiectului U-ECO

Dragi vizitatori,

Echipa CPIP are plăcerea de a vă prezenta primul nostru buletin informativ desfășurat în cadrul proiectului U-ECO!

Subiectele care sunt abordate în buletinul informativ, fac legătura cu: prezentarea obiectivelor proiectului, scurtă prezentare despre prima întâlnire de proiect a partenerilor, grupul țintă reprezentativ cât și menționarea viitoarelor evenimente care se vor desfășura în cadrul proiectului.

Aici găsiți buletinul informativ: /pdf/20200228/Newsletter_RO_U-ECO.pdf

Read more
2Smile Project

Dear followers, the CPIP team is happy to share with you one of our new 
projects, 2SMILE programme which goal is to reduce school dropouts by 
designing and delivering  effective learning outcomes.

London, Kick off meeting 7th of December.

Read more
APITHERAPY – a treia intalnire de proiect

A treia intalnire de proiect pe proiectul “Apitherapy” s-a desfasurat pe parcursul a doua zile de lucru, in 4 si 5 Decembrie 2015. La intalnire au participat patru tari partenere, Romania, Ungaria, Turcia și Polonia, impreuna cu experti in domeniul apiculturii din Turcia si Romania. Pe agenda de lucru au fost discutii despre dezvoltarea platformei on-line, despre dezvoltarea hand-book-ului, precum si despre pregatirea evenimentelor multiplicatoare.
Din echipa CPIP au facut parte doamna Director Rodica Pana, colega noastra Junior Researcher Andreea Micu, precum si cei doi experti apicultori: Flavius Huber si Laszlo Kardos. Intalnirea a fost gazduita de catre partenerul nostru din Ungaria si a avut loc in Hódmezővásárhely, Ungaria.

^E6D6CC8CDBEC496EFC924642BEACAF8E8B30D9F8D37CE4E5BB^pimgpsh_fullsize_distr ^BD2ED676069DF784374F67621F7EF4F404D9DF9CB58A78478E^pimgpsh_fullsize_distr

Read more
EFCCP Proejct

EFCC project on the “development of a European Framework of Competences for Community Professionals working in Gang Environments” approved for funding.

The project EFCC project promoted by “Fundação O Século” involving partners from Portugal, Romania, Lithuania and Italy on the development of a “European Framework of Competences for Community Professionals working in Gang Environments approved for funding” by the ERASMUS+ funding agency.

EFCCP is planning to identify the professionals supporting communities affected by gangs, identify their common characteristics in terms of competencies and develop a “navigation tool” presenting major areas of competencies, specialized competencies, proficiency levels connected to EQF and examples of knowledge / behavior / skills. This navigation tool will help all professionals understand what is needed to address gangs.

EFCCP objectives are:

 • to produce current and appropriate occupation / work profiles for those working with gangs and the impact of gang crime in communities across Europe, a profile relevant within each European partner country and against which new learning outcomes can be identified.
 • to identify in each partner country key sectors, organizations and job roles working within gang crime and with the impact of gang crime (police, probation, youth work, health, social services, education, communities).
 • to identify through desk and DACUM consultative research in each partner country the knowledge, skills and competences required to develop capacity and ensure improved and more successful engagements with gangs and gang members operating in order to reduce gang crime in the future.
 • to develop the European Framework of Competencies under the form of an interactive on-line tool capturing: major areas of competencies, specific competencies for each area, proficiency levels related to EQF and examples of knowledge/skills/attitudes. This will be the fundamental tool to give a common language between professionals, employers, VET providers and communities, in a context where even the definition of the problem is challenging: what is a gang for you and your community?

The partnership is composed by:

 • Fundação “O Século”, Portugal (promotor)
 • IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portugal
 • CPIP Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (Center for Promoting Lifelong Learning), Romania
 • Human Development and Social Integration Regional Center, Romania
 • Charity and support fund “Garstycios grudas”, Lithuania
 • Psychological support and counselling centre, Lithuania
 • University of Sassary, Italy
 • ISES Association, Italy
Read more
Redirectioneaza 2% din impozitul pe venit

Daca sunteti contribuabil aveti posibilitatea, conform Codului Fiscal, sa redirectionati 2% din impozitul pe venit catre o organizatie nonguvernamentala asa cum este si Asociatia noastra.

Asociatia Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente este un ONG infiintat din 2005, activ in dezvoltarea si implementarea proiectelor europene in domenii precum: educatia si formarea profesionala continua, sistemul penitenciar, dezvoltare organizationala in mediul privat si asociativ, agricultura, etc. Scopul si finalitatea acestor proiecte este formarea continua de care au beneficiat mai multe grupuri tinta de-a lungul anilor carora le-au fost oferite posibilitati de accesare a diverselor module de formare dezvoltate, atat in format clasic, cat si virtual si in sistem blended learning. Din 2007 Centrul implementeaza proiecte europene si pentru mediul penitenciar, cu grupuri tinta atat personalul cat si detinutii adulti si minori.

Pentru a directiona 2% catre organizatia noastra trebuie sa completati Formularul 230 (pentru veniturile provenind din salarii). Formularul 230 este precompletat cu datele noastre, iar Dvs. nu trebuie decat sa le printati, completati si apoi sa ni le trimiteti la adresa de email: contact@cpip.ro pana in data de 25 Mai.

Formularul 230 CPIP

Read more
Atelier de lucru “Opening Up Education”

In data de 13 martie 2015 orele 10:00 – 14:00 va avea loc Atelierul de lucru “Opening Up Education” ce se va desfasura in cadrul Universitati Politehnice din Timisoara.

Acest Atelier face parte din “Saptamana Educatiei Deschise” ce are loc in perioada 9-13 martie 2015. “Saptamana Educatiei Deschise” este o initiativa de nivel european ce are ca scop promovarea educatiei deschise, un cadru ce vrea sa imbunatateasca accesul la educatie si eficacitatea acesteia la nivel mondial.

In cadrul acestui eveniment trainer-ul CPIP, Sl.dr. ing. Mugur Mocofan, va face o prezentare a proiectul MLEARN si cateva studii de caz si tehnici de “mobile learning”(invatarea mobila). Echipa CPIP deruleaza activitati in cadrul proiectului MLEARN din 2014, promovand conceptul de introducere a dispozitivelor mobile (tablete, smart phone, interactive pads, etc) in situatii de invatare (la clasa si nu numai). Pana acum au avut loc peste 10 ateliere de lucru in Timisoara, implicand un grup tinta divers, de la invatatori (din cadrul Asociatiei Invatatorilor si de la Liceul Pedagogic) pana la consilieri psiho-pedagogi, asistenti sociali si psihoterapeuti.

Mai multe despre proiectul MLEARN si implicarea echipei CPIP gasiti la http://mlearn-project.eu/.
Noutati despre tehnologia mobila in Europa, aplicatii utile si resurse pentru scoli gasiti zilnic actualizate pe contul nostru de Facebook https://www.facebook.com/mlearn.project

Read more
Politica Interna privind Protectia Copilului

Incepand cu anul 2015 CPIP a adoptat o Politica Interna privind Protectia Copilului. Pentru mai multe informatii verificati atasamentul.

Child Protection Policy

Read more
Conferinta de promovare EPALE – platforma electronica pentru educatia adultilor in Europa

Astazi, 26 februarie 2015, are loc in Bucuresti conferinta EPALE, conferinta ale carei principale teme de discutie sunt educatia adultilor in Romania, formarea profesionala continua, legislatia din domeniu, prioritati si provocari identificate in educatia adultilor si in invatarea pe parcursul vietii.

Conferinta este organizata de Autoritatea Nationala pentru Calificari si are ca scop promovarea platformei EPALE, o platforma electronica pentru educatia adultilor in Europa. Evenimentul este organizat in cadrul proiectului “Serviciul National de Asistenta EPALE pentru Romania”, nr. 556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS, finantat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agentia Executiva pentru Educatie, Cultura si Audiovizual, Programul ERASMUS+.

Obiectivul platformei EPALE este de a imbunatati furnizarea si calitatea educatiei adultilor in Europa, de a pune bazele unui puternic sector al educatiei adultilor pan-european si de a permite profesionistilor din domeniul educatiei adultilor sa vina in intampinarea nevoilor adultilor. EPALE se adreseaza formatorilor, profesorilor, cercetatorilor, cadrelor universitare, factorilor de decizie politica si profesionistilor din domeniul educatiei adultilor din intreaga Europa.

Rodica Pana, Managerul CPIP a folosit aceasta conferinta ca o oportunitate de diseminare a proiectelor noastre EIS-ALP(European Induction Support for Adult Learning Professionals) si MLEARN(Training teachers to use mobile (hand held) technologies within mainstream school education). Mai multe informatii despre proiectul EIS-ALP se gasesc deja pe platforma Epale prin accesarea urmatorului link: http://ec.europa.eu/epale/en/blog/right-competencies-improve-prison-education

 

IMG_20150226_090729 IMG_20150226_090811(1) IMG_20150226_093010 IMG_20150226_094625

Read more
Eubully Workshop:prevenire și combatere a fenomenului de bullying folosind improvizația teatrală cu tinerii

Astăzi, 18 februarie, a început atelierul de două zile din cadrul proiectului EUBBULY organizat de CPIP si condus de Ádám Bethlenfalvy si Ádám Cziboly. Cei doi traineri sunt de la organizația InSite Drama din Budapesta, si sunt experți în domeniul prevenirii agresiunii cu ajutorul educație prin teatru.

Participanții la acest atelier sunt persoane relevante din instituții, organizații, asociații si domenii relevante cum ar fi: Penitenciarul Timisoara si Arad, Centrul de Reeducare Buziaș, Serviciul de probațiune, Camera de Comerț, participanti din domeniul serviciilor sociale si al psihologiei.

CPIP este reprezentat de cercetător nostru Alexandra Pana si cei doi formatori Florin Bacioiu si Paul Pistrui.

 

ATT_1424247437738_20150218_091629

20150218_091556

IMG_20150218_085349

Read more
Conferinta proiect MyCompass

În data de 3 octombrie 2014 a avut loc conferința finală a proiectului MyCompass – Key Competencies for Minor Offender Reintegration  LLP-LdV-TOI-2012-RO-025, proiect coordonat de Centrul . Aceasta a avut loc în Kaunas, Lituania, fiind organizată de Psychological Support and Counselling Centre, partener în proiectul MyCompass.

La conferință au participat 143 de specialiși în reintegrare, educație, asistență socială și psihologică din România, Portugalia, Malta, Cipru și Lituania. Din România, la invitația organizație coordonatoare, a participat domnul directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN.

În cadrul conferinței au avut loc discuții în plen despre reintegrarea deținuților minorilor și activități educative destinate acestora, iar în atelierele de lucru s-au desfășurat activități practice pe baza materialelor de formare elaborate în cadrul proiectului. Domnul director general Bejan a susținut o prezentare despre modele de bune practici pentru dezvoltarea competențelor de asistare a deținuților minori și tineri. Cele 3 ateliere de lucru din cadrul conferinței au fost moderate de:

 • Centrul de Reeducare Buziaș, Eurosucces Cipru și Penitenciarul Central din Nicosia: Competențe antreprenoriale cu perspectivă europeană.
 • Innovative Prison Systems Portugalia: Pilotarea transnațională a modelului MyCompass.
 • Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente: Co-finanțărie europene ca instrument de dezvoltare a educației în penitenciar.Mai multe detalii se găsesc pe pagina de web a proiectului: www.my-compass-project.eu
Read more