Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Mennet

Mennet

Scopul proiectului MENNET este de a creşte piața forței de muncă prin facilitarea accesului la noi oportunități pentru adulții cu un nivel scăzut de calificări, cunoștințe și competențe. În societatea de astăzi, toată lumea trebuie să aibă competențe de bază (scris, citit,calculat și utilizare a calculatorului) pentru a-și atinge potenţialul și pentru a juca un rol activ în societate.

Proiectul MENNET se adresează adulților cu oportunități scăzute și slab calificați care vor participa la un program de îmbunătățire a competențelor de bază în idea de a le spori șansele de a-și găsi un loc de muncă.

Obiectivele acestui proiect sunt:

  1. să evalueze nivelul adulților slab calificați și adulților cu oportunități scăzute în competențele de bază: precum scris, citit, calculat și utilizare a calculatorului.
  2. să încurajeze dezvoltarea continuă a adulților slab calificați și adulților cu oportunități reduse, prin utilizarea unor modele inovatoare de educație; prin crearea unui program de formare cu sub-module pentru fiecare competență în parte: scris,citit calculat și utilizarea calculatorului.
  3. să creeze o platforma de învățare pentru citit, scris, calcule și de utilizare a calculatorului care să fie accesibilă grupului țintă pentru îmbunătățirea competențelor mai sus menționate.

MENNET va creşte participarea adulţilor slab calificaţi şi adulţilor cu mai puţine oportunităţi în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi va îmbunătăţi abilităţile lor, care îi vor ajuta să se integreze în societate mai bine şi mai uşor.

Consorţiul cuprinde 6 organizații din diferite ţări ca Spania, Norvegia, Lituania, România.

Acest proiect este foarte actual în zilele noastre, când Europa este în criză profundă de creştere a şomajului şi a abandonului școlar timpuriu. De asemenea proiectul, este inovator ca material de proiect intelectual, care va fi dezvoltat pentru adulţii cu slabe calificări şi adulții cu oportunități scăzute și care se bazează pe îmbunătățirea competențelor de bază necesare în identificarea și menținerea unui loc de muncă.

Pentru a descoperi informații detaliate, vă invităm să accesați pagina Web sau pagina de Facebook a proiectului.