Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

FOUR CREATIVES

Proiectul FCREATIVITIES este axat pe îmbunătățirea a patru creativități: matematică, lingvistică, știință și artă. Pe scurt, acest proiect va crea un șir de 24 de portofolii cu descrieri ale activităților creative care vor fi desfășurate în clasă. Prin aceste activități, motivația și interesul elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani să învețe ar trebui să crească, precum și dorința lor de a rămâne pe termen lung în sistemul educațional. 

Creativitatea este direct legată de motivație, promovând astfel dorința elevilor de a urma școala. Mai mult decât atât, creativitatea dobândește mai multă relevanță în lumea de azi și pentru aceasta, fiind necesar ca școlile să fie definite prin creativitate, astfel încât oamenii să-și poată maximiza potențialul. Pentru a face acest lucru, profesorii ar trebui să acorde mai multă atenție intervențiilor verbale, analitice și abstracte, non-verbale, spațiale, estetice. 

Scopul proiectului FCREATIVITIES este de a îmbunătăți abilitățile profesorilor de a genera o educație creativă, ceea ce conduce automat la formarea studenți capabili să analizeze și să rezolve problemele de zi cu zi. Acest tip de educație creativă se bazează pe intervenția profesorilor, în atitudinea lor deschisă față de cursanții care cer, experimentează, explorează și încearcă idei noi.  

Proiectul se concentrează în principal pe îmbunătățirea participării studenților, precum și pe promovarea creativității, autocunoașterii și motivației elevilor. Conform cercetărilor anterioare, studenții care nu dispun de acestea ar putea fi expuși riscului de demotivare și, în consecință, a abandonului și a izolării. 

Parteneriatul proiectului FCREATIVITIES combină eforturile a opt organizații (patru școli și patru furnizori de formare) din Bulgaria, Irlanda, România și Spania, în încercarea de a crea un instrument de educație inovator pentru a sprijini profesorii în sarcinile lor zilnice.

Informații detaliate despre proiect sunt evidențiate pe Website  , iar pentru a descoperi articole revelante si conectate ideii principale a proiectului, consultați pagina de Facebook