Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

ACCESS ENTERPRISE

ACCESS ENTERPRISE

Proiectul Access Enterprise își propune să dezvolte resursele de învățare care să sprijine dezvoltarea profesională a consilierilor de afaceri noi și existenți, care lucrează cu persoane din grupuri marginalizate, inclusiv tineri, persoane cu probleme de sănătate mintală, persoane cu dizabilități, migranți, oameni din mediul BME, adulți peste 50 de ani, persoane din comunitățile defavorizate, femei etc.

Access Enterprise face acest lucru prin dezvoltarea de pachete de training care promovează parteneriatul dintre consilierii de afaceri / educatori. Access Enterprise va crea pachete de training folosind un model de coproducție, în care profesioniștii și persoanele din grupurile marginalizate sunt tratate în mod egal în proiectarea, dezvoltarea, pilotarea și evaluarea rezultatelor.

Baza succesului acestui proiect este convingerea și hotărârea partenerilor de proiect, conform cărora persoanele din grupurile marginalizate enumerate mai sus ar trebui să beneficieze de asistență centrată pe persoană care să le permită să exploreze și să dezvolte activități independente și să înființeze întreprinderi.

Parteneriatul este format din 6 organizații diverse, calificate în educația adulților, lucrul cu grupurile dezavantajate, cercetarea socială, formarea etc. Partenerii sunt din Regatul Unit, Portugalia, Lituania, Spania, Grecia și România.

Proiectul nostru va începe pe 01-09-2018 și se va încheia la 31-08-2020.

Obiectivele cheie ale proiectului:

  • Cercetarea și prezentarea nevoii de training personalizat, precum și de pachete de sprijin personalizate pentru persoanele din grupurile marginalizate
  • Dezvoltarea și elaborarea unui pachet cuprinzător de învățare care să împuternicească consultanții de afaceri existenți să ofere serivicii eficiente centrate pe persoană pentru persoanele din diferite grupuri marginalizate
  • recomandări de sustenabilitate a programului și preluarea acestuia ca model de către alte tări din UE;