Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

ActiveGames4Change

ActiveGames4Change

Printre tinerii deținuți aflați în detenție predomină următorii factori contextuali: sărăcie, dezavantaje sociale, disfuncții familiale, stimă de sine scăzută, absenteism, nivel educațional slab.

Proiectul se adresează disparităților dintre rezultatele la învățătură ale acestui grup vulnerabil și dezavantajat (tineri infractori aflați în detenție sau în sistem de probațiune) prin dezvoltarea unor metode inovative folosind sportul pentru promovarea educației incluzive în educația din sistemele corecționale și de justiție juvenilă.

Astfel, includerea sportului în educație servește și ca valoare adăugată a unei componente recreaționale în cadrul sistemului de penitenciare, care ar putea oferi anumite rezultate terapeutice pozitive. De fapt, ”intervențiile prin activități sportive (din contextul penitenciarului), în special, în cadrul instituțiilor în care se află infractorii, pot oferi tinerilor un sens și un mod de socializare cu prieteni într-o modalitate mai pozitivă, ceea ce de asemenea, poate reduce, ratele de recidivism, deoarece există posibilitatea ca aceștia să-și găsească astfel mult mai ușor un loc de muncă” (Richardson, Cameron, & Berlouis, 2017, p.42).

Proiectul ActiveGames4Change, ca mediu de învățare pentru competențe civice, emoționale, sociale și digitale, este un proiect de instruire care are ca scop susținerea tinerilor infractori (aflați în detenție sau în sistem de probațiune)  în achiziționarea și folosirea competențelor principale necesare pentru facilitarea incluziunii, a educației și a unor competențe necesare  în vederea angajării, prin dezvoltarea unui cadru inovativ de medii de învățare și materiale. Acesta va putea fi obținut prin crearea și implementarea de metode inovative pentru promovarea educației incluzive în sistemele de corecție și de justiție juvenilă:

Scopurile specifice includ:

  1. Îmbunătățirea calității și a nivelului de atractivitate a instruirii educaționale pentru minori și tineri aflați în detenție prin dezvoltarea unui mediu de învățare mai atractiv cu ajutorul activităților sportive și fizice;
  2. Creșterea nivelului de incluziune socială și a șanselor de angajare a tinerilor infractori prin introducerea competențelor esențiale (a abilităților sociale, emoționale și digitale) și a valorilor civice active în cadrul programului lor de training prin metoda ActiveGames4Change;
  3. Îmbunătățirea competențelor sociale și civice prin transferarea, adaptarea și validarea directivelor și a metodologiei, ca și exerciții și materiale de training necesare pentru introducerea conceptului  ”ActiveGames4Change” în centrele de reeducare juvenilă;
  4. Îmbunătățirea abilităților, inclusiv a participării sociale și civice și a abilităților digitale, obținute prin învățarea non-formală și informală, în special cele referitoare la nevoia de auto-învățare, pregătirea pentru locuri de muncă în domeniul IT, și dezvoltarea talentelor digitale.

Pentru mai multe detalii, accesați: https://www.activegames4change.org/