Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Boost Train&Retain

Număr proiect 2022-1-BE01-KA220-ADU-000089073

Proiectul intenționează să demonstreze importanța aplicării instrumentelor, abilităților și strategiilor de inteligență emoțională pentru departamentele de resurse umane, formatorii de resurse umane și lucrătorii sau adulții cu competențe reduse care caută siguranță și recunoaștere pe piața muncii. Având în vedere schimbările drastice cu care se confruntă în prezent economia și formarea profesională la nivel mondial, proiectul nostru își propune să fie cheia pentru îmbunătățirea proceselor din jurul acestor domenii și obiective. Am reușit să ajungem la această concluzie prin cercetări, efectuate de partenerii proiectului, prin sondaje adresate companiilor de toate dimensiunile. Accentul pus de proiectul nostru pe formarea continuă în domeniul muncii afectează în mod direct formarea continuă atât pentru adulți, cât și pentru tineri. Pe de o parte, dacă ne referim la adulți, obiectivul este de a contribui la îmbunătățirea formării pentru a asigura continuitatea acesteia și a facilita adaptarea sa la schimbările continue și rapide cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, prin dezvoltarea unei metodologii complete precum cea pe care o propunem, ajutăm tânăra forță de muncă și chiar noii antreprenori să beneficieze de competențe și instrumente care să le faciliteze inserția pe piața muncii și domeniul afacerilor.

Pe scurt, principalele obiective ale proiectului Boost Train&Retain sunt:

  • Construirea unei colaborări solide, formată din 6 organizații participante din 6 țări europene și nu numai, pentru a promova cunoașterea și dezvoltarea strategiilor de FORMARE ȘI MENTORING pentru formatori și resurse umane
  • Să ofere membrilor departamentelor de resurse umane COMPETENȚELE NECESARE PENTRU MOTIVAȚIA ȘI REȚINEREA TALENTELOR, iar angajaților CAPACITATEA DE AUTOMOTIVAȚIE, LEARDERSHIP și INSTRUMENTE DE AUTOCOMTROL EMOȚIONAL.
  • Dezvoltarea capacității de formare și de retenție a întreprinderilor prin creșterea beneficiilor oferite de formarea și motivarea continuă a angajaților și crearea de sinergii cu întreprinderi din alte sectoare pentru a realiza concilierea, care se evidențiază ca fiind unul dintre obiectivele politice cheie pentru UE și lupta împotriva șomajului
  • Elaborarea unui manual de competențe și instrumente pentru formatorii și consilierii responsabili cu formarea în domeniul resurselor umane.
  • Stabilirea unui program de formare care să însoțească utilizatorii finali în punerea în aplicare și utilizarea competențelor de formare și a planurilor de formare dobândite.

 

Partenerii proiectului:

 

Vă rugăm să consultați site-ul web al proiectului pentru a afla ce resurse și rezultate plănuim să dezvoltăm. Urmăriți de asemenea pagina noastră de Facebook și LinkedIn.