Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

EDUCATIONAL SPIRITUAL COUNSELING APPLICATIONS IN PRISON OF EUROPE

Obiectivul general este de a dezvolta un cadru metodologic de formare în vederea promovării incluziunii sociale a tinerilor foști deținuți care fac parte din grupurile dublu dezavantajate, contribuind la crearea unor medii de consiliere spirituală incluzive și inovatoare, care să promoveze echitatea și egalitatea și care să răspundă nevoilor comunității în general.

Obiectivele specifice sunt:

  • Crearea unei platforme de sondaj și realizarea unei analize pentru a examina studiile efectuate în Europa și Turcia privind serviciile de consiliere spirituală oferite tinerilor care au comis infracțiuni.
  • Colectarea unui set de exemple bune practici de consiliere spirituală și de orientare în Penitenciarele Europene, precum și în alte organisme educaționale care se ocupă de educația tinerilor foști deținuți
  • Elaborarea unui cadru metodologic transnațional științific aplicabil pentru a promova incluziunea socială și pentru a urmări îmbunătățirea serviciilor de consiliere spirituală pentru tinerii deținuți.
  • Pregătirea unui instrument metodologic de consiliere spirituală online, cu acces liber și accesibil, bazat pe știință, pentru tinerii foști/deținuți, pentru a împărtăși și promova rezultatele proiectului

 

2 grupuri țintă principale:

1) Tineri deținuți, aflați în prezent în penitenciar și foști deținuți cu vârste cuprinse între 14-18 ani, care au nevoie de o abordare holistică de reabilitare și resocializare/incluziune socială, de consiliere spirituală și/sau de sprijin pentru a-și rezolva conflictele interne sau externe în vederea păcii interioare, auto-motivație și incluziune socială.

2) Profesioniști în consiliere spirituală; asistenți sociali, psihologi, sociologi care lucrează cu tineri foști/tineri deținuți.

Partenerii proiectului: