Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Families exclusion

Families exclusion

Acest proiect îşi propune să creeze un program care va sprijini activ mamele şi copii acestora, victime ale violenței domestice care locuiesc în adăposturi de urgență sau alte locuri de siguranţă pentru a combate excluziunea socială.

Scopul proiectului se va realiza prin intermediul urmatoarelor obiective:

  • Identificarea resurselor cheie existente și a celor mai bune practice în domeniu;
  • Dezvoltarea unui program pentru mame si copii care locuiesc în adaposturi de urgență și locuri de refugiu în diverse contexte naționale
  • Construirea unui program de activități adaptat nevoilor grupului țintă
  • Extinderea programului și în alte adăposturi de urgență, ținând cont de lecțiile învățate și de nevoile identificate.

Activități

Proiectul are o serie de activităţi discrete, care sunt concepute să faciliteze realizarea programului.  Acestea sunt următoarele:

Întocmirea unei baze de date: proiectul va aduna laolaltă ultimele date dintr-o gamă largă de surse diferite, care încorporează abordările existente atât în Europa cât și mai departe. Fiecare partener va întocmi o bază de date, bazată pe abordări și practică în propria ţară, asigurându-se că diferenţele culturale sunt identificate şi incluse în program şi în activităţi.

Dezvoltarea unui program şi a resurselor:

Pe baza constatărilor din interviuri precum și a celor mai bune practici, un program – care să  includă activităţi, materiale și resurse de sprijin  va fi dezvoltat în funcție de nevoile concrete ale grupului țintă.

Formare de formatori Un eveniment transnațional de instruire va fi organizat cu specialiști desemnați din fiecare ţară parteneră. Aceast training transnaţional va produce efecte în fiecare țară parteneră  prin crearea unui eveniment de formare, pentru profesioniştii care lucrează cu femeile şi copiii care au experimentat violență domestică și alte forme de violență de gen.

Acești profesioniști vor testa, programul cu femeile și familiile lor în adăposturi de urgență și comunități.

Pilotarea și evaluarea programului:

Partenerii vor testa programul și materialul printr-o fază de pilotare în cooperare cu adăposturile de urgență/centrele specializate de sprijin. Toate activităţile vor fi evaluate prin colectarea feedback-lui de la profesioniştii implicaţi, precum și de la femeile şi copiii acestora.

Dezvoltarea unui manual program: Un manual detaliat va oferi îndrumări pentru punerea în aplicare a programului în adăposturi de urgență/centre specializate de spijin.

Pentru mai multe detalii, accesați: https://fseps.eu/