Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Încurajarea Inovării Sociale și a spiritului antreprenorial în contexte Interculturale și Interreligioase

Proiectul INTREP își propune să promoveze incluziunea socială și diversitatea, precum și dialogul intercultural, sprijinind profesorii și educatorii care activează în domeniul educației adulților și comunităților pentru a încuraja inovarea socială și antreprenoriatul în contexte interculturale și interreligioase prin intermediul educației  adulților la nivelul comunității (ACE).

Un parteneriat format din opt organizații specializate în inovare socială, dialog intercultural și intereligios și antreprenoriat pentru educația adulților la nivelul comunității:

Profesorii și educatorii din domeniul educației adulților sunt principalii utilizatori țintă ai rezultatelor proiectului, iar beneficiarii finali sunt cursanții adulți din comunitățile interculturale și interreligioase.

Ce ne dorim să realizăm prin implementarea proiectului INTREP?

  • Rezultat proiect 1

-Manual de instruire: Un set structurat de competențe bazat pe standardele și metodele UE în inovare socială și antreprenoriat în contexte interculturale și interreligioase prin intermediul educației adulților la nivelul comunității (ACE).

  • Rezultat proiect 2

-Planul Unităților de învățare privind experiențe de învățare, activități și tipuri de învățare

  • Rezultat proiect 3

-Campus de învățare digitală, un instrument educațional bazat pe Tehnologia Informației pentru formarea cadrelor didactice și a educatorilor pentru adulți și pentru comunitate, cu posibilitatea de a crea propriile cursuri de învățare digitală.

  • Rezultat proiect 4

-Aplicația web educațională, un instrument inovator bazat pe Tehnologia informației și a comunicațiilor, care le permite profesorilor și educatorilor din domeniul educației adulților, dezvoltarea de activități de învățare online personalizate, adaptate nevoilor cursanților adulți.

  • Rezultat proiect 5

-Recomandări pentru validarea, certificarea și acreditarea competențelor în domeniul inovării sociale și al antreprenoriatului în contexte interculturale și interreligioase prin intermediul educației  adulților la nivelul comunității.