Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

PreventGBV

Prevenirea timpurie a violenței cibernetice bazate pe gen pentru tinerii aflați în conflict cu legea în sistemele de justiție juvenilă

Scopul principal al proiectului #PreventGBV este de a preveni violența bazată pe gen (GBV) cu accent pe violența cibernetică în rândul tinerilor si minorilor aflați în custodia statului, în centre educative, de detenție, sau sub supravegherea serviciului de probațiune. Acesta va contribui la identificarea și prevenirea violenței cibernetice bazate pe gen (GBCV) în rândul tinerilor și la dezvoltarea competențelor digitale în acest sens. Proiectul se va derula pe parcursul următorilor doi ani și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul CERV-2021-DAPHNE.

Principalele obiective:

1) Înțelegerea realității trăite de grupul țintă în legătură cu violența de gen, violența cibernetică, în contextul actual al pandemiei COVID-19.

2) Îmbunătățirea dezvoltării competențelor TIC în rândul grupului țintă pentru a identifica, preveni și reacționa la violența cibernetică bazată pe gen (GBCV).

3) Creșterea angajamentului și a participării tinerilor la acțiuni de sensibilizare privind violența cibernetică bazată pe gen.

4) Îmbunătățirea consolidării capacităților în rândul profesioniștilor care lucrează cu tineri (fete și băieți) care fac obiectul unor sancțiuni privative de libertate și comunitare în cadrul sistemelor de justiție juvenilă pentru a preveni violența cibernetică.

5) Sensibilizarea comunităților și a familiilor tinerilor aflați în conflict cu legea cu privire la violența de gen și la violența de gen în rândul acestora.

6) Promovează schimbul de bune practici și crearea de rețele în rândul principalelor părți interesate.

Consorțiul proiectului este compus din șase organizații din cinci țări Europene:

 

Activitățile proiectului sunt împărțite în diferite “pachete de lucru”. Acestea vor acoperi o gamă largă de activități, cum ar fi crearea de materiale de formare și ateliere de lucru privind prevenirea GBCV, punerea în aplicare și evaluarea atelierelor menționate și schimbul de cunoștințe și experiențe pentru a contribui la diseminarea proiectului:

  • Elaborarea unor materiale de formare și de sensibilizare pentru prevenirea violenței cibernetice bazate pe gen pentru tinerii în conflict cu legea
  • Elaborarea și pilotarea unui atelier de formare și conștientizare de tip peer learning privind prevenirea violenței cibernetice bazate pe gen pentru tinerii în conflict cu legea
  • Implementarea atelierelor de instruire și sensibilizare pentru prevenirea violenței cibernetice de gen în rândul tinerilor în conflict cu legea

 

Pentru mai multe detalii despre această inițiativă consultați Website-ul!