Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

SOSTRA

The SOSTRA Project

În prezent, țările UE dețin variate metodologii și abordări, atât privitoare la evaluarea, cât și la predarea abilităților sociale. În același timp, există mai multe tipuri diferite de definire și descriere a abilităților sociale.

Proiectul SOSTRA are scopul de a identifica nevoia și importanța abilităților sociale (definite în contextul nostru ca atribute și abilități personale transferabile, care permit interacțiunea eficientă și armonioasă cu alții atât la nivel intra- și interpersonal, cât și la nivel socio-emoțional). Scopul este de a susține introducerea abilităților sociale în educația europeană pentru adulți, invitând educatori din domeniul educației pentru adulți, manageri și personal de resurse umane (recrutori) din organizații educaționale, instructori din cadrul companiilor, consultanți în instruire și factori de decizie la nivel local, regional, național și european, să însoțească partenerii în discuții și în diferite activități de proiect și, în final, să folosească rezultatele proiectului. Partenerii proiectului cooperează la introducerea educației digitale și bazate pe competențe în dezvoltarea abilităților sociale în domeniul educației europene pentru adulți. Creând un proces de învățare digital, deschis, pe bază de micro-credențiale (metodă care se referă la participarea studentului, a salariatului în educație sau la dezvoltarea abilităților), proiectul introduce noi moduri de recunoaștere a abilităților și competențelor și o oportunitate unică de a obține noi abilități și cunoștințe.

www.sostra.eu