Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Nimeni nu este lăsat în urmă – Responsabilizarea cetățenilor pentru a participa la procesele democratice

Numărul proiectului: 101081426

Proiectul (W)E-democracy își propune să piloteze o activitate de consultare a cetățenilor în 5 țări europene pe tema “economiei circulare” (EC). Am ales acest subiect specific deoarece recunoaștem importanța și nevoia urgentă de a avea o economie mai circulară în Europa. Proiectul dorește să promoveze participarea și contribuția cetățenilor și a asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii, prin cunoașterea și schimbul public de opinii în toate domeniile privind acțiunea Uniunii. În special, proiectul dorește să dezvolte abordări și instrumente democratice inovatoare pentru a-i ajuta pe cetățeni să își facă auzite vocile și să facă schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale UE, în special în ceea ce privește democrația electronică, precum și pentru a-i implica în discuții și acțiuni legate de climă și mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Organizarea unui sondaj online în țările participante pentru a înțelege atitudinile, obiceiurile, nevoile și ideile cetățenilor cu privire la problematica proiectului/economia circulară. Scopul final al sondajului este de a colecta suficiente date pentru a realiza o “cartografiere a problemei”.
  • Organizarea de evenimente publice în țările participante pentru ca cetățenii să dezbată și să propună soluții la problemele “economiei circulare” cartografiate.
  • Combinarea metodelor de ascultare socială și consultare pentru a îmbunătăți înțelegerea de către părțile interesate a ceea ce crede publicul larg despre economia circulară și despre posibilele soluții pentru factorii de decizie politică.

 

Proiectul este structurat în 3 activități și 13 pachete de lucru:

  • ACTIVITATEA 1 – CONSULTAREA CETĂȚENILOR PRIVIND ECONOMIA CIRCULARĂ
  • ACTIVITATEA 2: PANOU DIGITAL PRIVIND ECONOMIA CIRCULARĂ
  • ACTIVITATEA 3: EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI DE RESPONSABILIZARE

 

Partenerii proiectului:

ASSOUTENTI – Italia

Bulgarian National Association Active Consumers – Bulgaria

Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente – Romania

Creative Thinking Development – CreThiDev – Grecia

CROMO FOUNDATION – Ungaria

ISES – Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico -Italia

Project website: https://www.wedemocracy-project.eu/

Proiectul este cofinanțat prin Programul pentru Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) al Uniunii Europene.