Tel: 0040722 709 292 - Mail: contact@cpip.ro

Maria Toia

Maria Toia

maria.toia@cpip.ro
Ana-Maria Tanase - Andrada Safta

Licență în „Științe ale Educației – Pedagogie” și Master în „Educația adulților”. Lucrând în educația adulților încă din anul 2011, pentru diferite proiecte finanțate de către UE privind abilitățile de bază, învățarea la locul de muncă, validarea competențelor, profesionalizarea personalului de învățare pentru adulți. De asemenea, anterior a activat într-o gamă largă de rețele și inițiative UE: membru al Comitetului Executiv al EBSN (Rețeaua Europeană de Competențe de bază), membru al Consiliului de administrație al ELINET (Rețeaua de Politici Europene privind Alfabetizarea) și, de asemenea, expert în grupul de cercetare privind educația adulților dar și Coordonator Tematic asupra Abilitățior de Viață (EPALE).