Dear visitors,

The CPIP team is very happy to share with you relevant updates regarding the SOSTRA project.

If you are interested in our project we invite you to watch this short video to find out where are we now and what have we achieved so far.

SOSTRA Team

Kolejny projekt zrealizowany niemal w całości, gotowa jest już platforma on-line doskonaląca kompetencje miękkie trenerów, wśród nich otwartość na różnorodność (openess to diversity) i włączenie (inclusiveness)✔️. Ale projekty to nie tylko zadania i rezultaty 📝, to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą z zaangażowaniem – brawo, Sostra Team 👏!#SOSTRA #diversitymatters

Publicată de Diversity Hub pe Marţi, 31 martie 2020